Количка

0 артикула
Вижте всички статии

Естествен прираст на населението за 2017 г.

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%

 

???? Естественият прираст на населението е демографски показател за възпроизводството на населението. Получава се от разликата между броя на родените и броя на умрелите за една година в абсолютни данни или изчислен на 1000 души от населението (в ‰). Естественият прираст е положителен, когато раждаемостта е по-висока от смъртността и отрицателен в обратния случай – смъртността надвишава раждаемостта. В световен мащаб населението се увеличава, като Африка е континентът с най-високо равнище на естествено нарастване на населението. При много висок естествен прираст населението изпитва трудности свързани с недостиг на ресурси и в някои държави по света (напр. Китай) се провежда политика на ограничаване на раждаемостта. В страните от Централна и Източна Европа коефициентът на естествен прираст е отрицателен, населението се стопява и застарява. В тези страни е необходима политика за насърчаване на раждаемостта. С най-висок естествен прираст на 1000 души население за 2017 г. в света са африканските държави Ангола, Мали и Малави (33-35‰). Европейският съюз общо има отрицателен коефициент на естествен прираст, като България държи последното място по естествен прираст в Съюза с -6.5‰ (2017 г., НСИ). Страната ни е в дъното и на световната класация за 2017 г., заедно с други европейски държави – Сърбия, Украйна и Латвия.

✅ Картата на света показва естествения прираст на населението по държави в ‰. В червено са показани страните с положителен естествен прираст (по-тъмночервеното показва по-висока стойност на коефициента). В жълто и зелено са страните с отрицателен естествен прираст (зеленото е за най-ниските стойности на коефициента). Картата, заедно с легендата и графики към нея, както и още карти, свързани с демографията на населението, ще откриете в ???? Атлас по география и икономика за 8.-9. клас.

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари