Количка

0 артикула

Политика за защита на личните данни

Уважаеми клиенти,


Maps.bg поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайта ни и дава възможност за управление на данните и на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на европейските правила за защита на личните данни.


Моля да отделите малко време и да се запознаете с нашата политика за поверителност (съдържаща и политиката за използване на бисквитки), до която можете да имате достъп във всеки един момент чрез линка в долната част на страницата ни. 


Извършвайки дейността си, ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД, ЕИК: 040183673, с адрес на регистрация: София, ул. „Константин Илиев“ №3, ет. 2, адрес на управление: София, Студентски град, ул. „Йордан Йосифов“ №8Б, МОЛ: Чавдар Динев, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 


Този електронен магазин www.maps.bg се притежава от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 


Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.


Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).


Датамап-Европа ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за предоставяне на стоките на maps.bg. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. 


1. ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта Maps.bg от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.


2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на Maps.bg и в полетата на формуляра за он-лайн поръчка на Maps.bg, ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.


3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.


4. ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД за анализ и подобрение ефективността и работата на Maps.bg; за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД съхранява личните данни за период от 6 години.5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта Maps.bg.


6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Maps.bg, да бъдат използвани от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в Maps.bg (създавани поръчки, харесвани издания и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, издания, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.


7. ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:


- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;


- други, посочени в закона случаи.


8. С регистрацията си в Maps.bg Потребителят разрешава в потребителския му профил в Maps.bg или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД.


9. При създаване на он-лайн поръчка ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail 


Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.

Политика за използване на бисквитки (cookies)


Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава Maps.bg. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото e посетен Maps.bg и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. 


Maps.bg използва долупосочените видове бисквитки:


  • задължителни бисквитки /essential cookies/ - този вид бисквитки е нужен за функционирането на сайта Maps.bg. Например, потребителски сесии. Забраната на този вид бисквитки означава невъзможност за влизане в създадения от Потребителя акаунт на Maps.bg, създаване на он-лайн поръчка и всякакви други базисни функционални действия;

  • бисквитки за функционалност и ефективност /performance and functionality cookies/ - този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; анализ на работата на сайта Maps.bg; за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на Потребителите се предоставят релевантни предложения; във връзка със спомагателни за сайта дейности.

    Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

  • бисквитки на трети страни – с рекламни цели
    ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД използва външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра на Потребителя. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД. Данните в тях са анонимизирани. Тези външни услуги имат за цел предоставяне на възможност за провеждане на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Външни реклами от такова естество са: Google AdWords, Facebook Ads и др.

Конфиденциалност на комуникацията


Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта Maps.bg.

Право на възражение


Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на office@datamap.bg.

За решение на потребителски проблем 


Ако възникне проблем по отношение на Ваша поръчка, можете да се свържете с нас на посочените в контакти телефон, e-mail или формуляр за обратна връзка. Ние ще положим усилия да разрешим проблема.
Като гражданин на Европейския съюз имате право да се обърнете и към платформата за решаване на потребителски спорове към Европейската комисия: https://ec.europa.eu/consumers/odr