Количка

0 артикула

Как историческите карти помагат на учениците

Дата: 2021-03-01

 

5 начина, по които историческите карти помагат на учениците

 

Историческите карти са ефективен ресурс за часовете по история и цивилизации. Ето част от преимуществата, които носи използването им.

 

1.    Историческите карти помагат да разберем миналото

Една от основните функции на историческите карти е да допринесат за по-ясен поглед и осмисляне на миналото. Чрез картите учениците не само добиват представа за историческите граници в даден период, съседните държави, разпространението на някое явление или събитие, движенията на войски и т.н., но и имат възможност да изследват и сравняват визуално. Разглеждането на поредица от карти дава възможности за най-различни анализи, базирани на местоположение, заобикалящи фактори, обхват, хронология на събитията, а всичко това спомага за формиране на по-разбираема картина на миналото.

 

2.    Картите улесняват трайното запаметяване

Както географските, така и историческите карти са мощен визуален инструмент за запаметяване. Когато учителя разказва например, че в границите на България са влизали земите на юг от Карпатите и областта Браничево, ако учениците не са наясно къде са тези територии, много е вероятно тази информация бързо да се изпари. Ако обаче пред тях има карта, която да наблюдават, докато учителя преподава, не само ще осмислят по-добре урока, но и ще запомнят повече от разказаното с помощта на визуалната си памет.

 

3.    Работата с исторически карти насърчава критичното мислене

Проучванията върху карти ни провокират да разсъждаваме допълнително за историческите събития. Те дават възможност да формираме собствени хипотези, на база на това, което виждаме върху картата и начина, по който го осмисляме. Върху картата можем да потърсим отговори на въпросите „Къде се е случило?“, „Защо там?“, „Какъв е резултатът?“, „Какво е оказало влияние?“ и т.н., а това е в основата на историческото мислене.

 

4.    Картите дават допълнителни знания и подбуждат любопитството

Историческите карти не служат само за илюстрация на написаното в учебниците, а винаги съдържат и допълнителна информация. Разнообразните картографски методи за изобразяване дават възможности за обогатяване на основната информация без да се натоварва съдържанието. А допълнителната информация може да провокира любопитството на ученика, да го подтикне да потърси още сведения в други източници и да дообогати знанията си.

 

5.    Историческите карти разкриват взаимовръзките на историята и географията

Историческите събития или тенденции, разглеждани върху карта дават на ученика не само знанието за географското им местоположение, но и възможност да разбере влиянието на географските фактори върху някои от тях. Разпознаването на такъв вид въздействие е не само ценно умение, но и по-дълбоко познание. Зад всяка война или териториално завоевание дебне географията. :)

 

Картите могат да направят уроците по история по-лесни и по-интересни и ролята им в обучението не бива да се подценява. Често в часовете по история се разчита само на учебници, които съдържат малки илюстративни изображения, наподобяващи карти, а в някои случаи и проектирани лошо. Картите разказват истории, но за да се използва пълният им потенциал, те трябва да са добре направени.
Разгледайте богатия асортимент от стенни исторически карти на Датамап и Атласите по история и цивилизации: http://maps.bg/