Количка

0 артикула
Вижте всички статии

Търновската конституция

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%

 

???? На 16 април 1879 г. от Учредителното събрание в Търново е приета Търновската конституция - първата конституция на България. Тя определя княжеството като "монархия наследствена и конституционна, с народно представителство". Князът получава широки права в изпълнителната и законодателната власт, но разпорежданията му придобиват юридическа сила само с подпис на министър. Конституцията защитава личната неприкосновеност и частната собственост на свободните български граждани, гарантира равенство пред закона, дава всеобщо избирателно право на навършилите 21 години българи от мъжки пол. Осигурени са свободата на словото и печата, правото на сдружавания и други граждански права и свободи. Търновската конституция е определяна като една от най-демократичните за времето си конституции в Европа. Тя осигурява напредъка на България като свободна държава.

✅ Създаването на Търновската конституция е отбелязано със знак върху картата "Държавно-политическо развитие, 1878-1910 г.". Цялата карта ще откриете в ???? Исторически атлас на Югоизточна Европа

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари