Количка

0 артикула

Одобрения от МОН

УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА СЪОТВЕТСТВАТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 Роден край и околен свят за 1. и 2. клас

 Човекът и обществото за 3. и 4. клас

Учебни помагала по история и цивилизация

 Атлас по история и цивилизация 5. клас

 Контурна карта по история и цивилизация 5. клас

 Атлас по история и цивилизация 6. клас

 Контурна карта по история и цивилизация 6. клас

 Атлас по история и цивилизация 7. клас

 Контурна карта по история и цивилизация 7. клас

 Атлас по история и цивилизация 8. клас

 Атлас по история и цивилизация 9. клас

 Атлас по история и цивилизация 10. клас

 Атлас по история и цивилизация 11. клас и кандидат-студенти

Учебни помагала по география и икономика

 Атлас по география и икономика 5. клас

 Контурна карта по география и икономика 5. клас

 Атлас по география и икономика 6. и 7. клас

 Контурна карта по география и икономика 6. и 7. клас

 Атлас по география и икономика 8. клас

 Контурна карта по география и икономика 8. клас

 Атлас по география и икономика 9. клас

 Атлас по география и икономика 10. клас

 Атлас по география и икономика 11.-12. клас

Стенни карти

 Стенна учебна карта на Австралия и Океания - природогеографска и политическа

 Стенна учебна карта на Европа. Климат. Води. Растения и животни.

 Стенна учебна карта на Европа - природогеографска

 Стенна учебна карта на България - природогеографска

 Стенна учебна карта на България. Климат. Води. Растения и животни. 

 Стенна учебна карта на Азия - природогеографска

  Стенна учебна карта на Азия. Климат. Води. Растителност и животински свят. 

 Стенна учебна карта на Азия - политическа

 Стенна учебна карта на Африка. Климат. Води. Растителност и животински свят.

 Стенна учебна карта на Африка - политическа 

 Стенна учебна карта на Африка - природогеографска 

 Стенна учебна карта на Северна Америка. Климат. Води. Растителност и животински свят. 

 Стенна учебна карта на Северна Америка - политическа

 Стенна учебна карта на Северна Америка - природогеографска 

 Стенна учебна карта на Южна Америка. Климат. Води. Растителност и животински свят

 Стенна учебна карта на Южна Америка - политическа

 Стенна учебна карта на Южна Америка - природогеографска